Styrelse

Medlemsinformation

Kongresser/utbildningar

Protokoll & rapporter

Hedersmedlemmar

Stadgar

Sven-Ivar Seldinger

In English         

Nytt eller läsvärt   

Torsten Almèn (1931-2016)
Läs historien om hur han
utvecklade de icke-joniska
kontrastmedlen.

Ny svensk bok om
endovaskulär intervention

         

Årsmötesprotokoll 2014

Relaterat
Svensk Förening för Bild- och
Funktionsmedicin

Svensk Förening för Kärlkirurgi

Dansk Forening for intervensjonsradiologi 

Norsk forening for
intervensjonsradiologi 
Seldinger Sällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi,
(Seldinger Society of Vascular and Interventional Radiology), förkortat
SSVIR, är en delförening i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi och
gruppmedlem i Cardiovascular and Interventional Radiological Society of
Europe, CIRSE. 

Föreningen bildades 1994 för att bli en plattform för radiologer intresserade
av vaskulär och interventionell radiologi i Sverige. Föreningens ändamål är
även att stödja forskning och utveckling.

Sällskapet håller varje år ett årsmöte med ett vetenskapligt program. Under
mötet delas det ut stipendier, diskuteras aktuella frågor och framtida aktiviteter.
Vill Du bli medlem? - Klicka här

Bästa medlem i Seldingersällskapet,
The Swedish Drug-Elution trial in
Peripheral Arterial Disease,
(SWEDEPAD) har startat. 
Information finns på studiens hemsida
läs mer.
Alla sjukhus som rapporterar till
Swedvasc är välkomna att delta!
Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel

Ur boken om Nyegaard & Co
Al mén and Nyegaard Non-ionic contrast development

Torsten Alméns egen berättelse vid Mälardalens röntgenklubb
Torsten Almén Föreläsning Mälardalens röntgenklubb 1994
Hedersledamot
2015
Anna-Maria Belli 

Löreliusstipendiat
2015
Charlotte Ebeling Barbier
Akademiska sjukhuset,
Uppsala


Seldingerstipendiat
2014
Áskell Löve,
Ansvarig utgivare: Seldingersällskapet seldinger.society@gmail.com Webbansvarig: Joakim Malmborg joakim@medkonf.se