Inger Keussen

Ordförande

Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Mateusz Krasun

Sekreterare

Södersjukhuset AB, Stockholm

Ann-Catrine Strandén

Kassör

Norrlands universitetssjukhus

Erik Baubeta Fridh

Styrelseledamot

Skånes universitetssjukhus

Maria Vinell

Styrelseledamot

Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Anna Sjöstrand

Associerad styrelsemedlem, adjungerad

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Olle Haller

Vice ordförande

Gävle sjukhus

Allina Dimopoulou Creusen

Vice sekreterare

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Jan Blond

Vice kassör

Helsingborgs lasarett

Jakob Swanberg

Styrelseledamot

Västmanlands sjukhus, Västerås

Björn Österdahl

Styrelseledamot

Länssjukhuset Kalmar

  • Facebook

SSVIR - Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi