top of page

På uppmaning av SFMR har Seldingersällskapet tagit fram en checklista inför interventioner, se nedan.


Checklista vid interventionella ingrepp
.pdf
Download PDF • 520KB


Kom ihåg att anmäla er till CIRSE i Köpenhamn 9-13/9! Är man gruppmedlem i CIRSE via SSVIR är deltagaravgiften som vanligt nedsatt. Mer info finns här Home – CIRSE Congress

Påminnelse om ECIO i Stockholm 16-19/4 och att varje interventionsradiolog som anmäler sig kan få ta med sig en onkolog som inte behöver betala deltagaravgift. Se mer info nedan

https://www.ecio.org/.../collaborating-against-cancer.../

bottom of page