top of page

Emboliseringskurs 21-23/3 se nedan.Tema: Pediatrisk Intervention


Hedersföreläsare:

Dr Alex Barnacle, Great Ormond St Hospital for Children, London UK

Dr Martin Delle, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge


Boka redan nu in datumen för Seldingermötet i Karlstad 240523-24. Program och instruktioner för anmälan publiceras i januari på denna sida samt http://www.seldingermotet.se/


bottom of page