top of page

Boka redan nu in datumen för Seldingermötet i Karlstad 240523-24. Program och instruktioner för anmälan publiceras i januari på denna sida samt http://www.seldingermotet.se/


GEST anordnar åter en kurs i detta mycket aktuella ämne 26-27/1 2024


På uppmaning av SFMR har Seldingersällskapet tagit fram en checklista inför interventioner, se nedan.


Checklista vid interventionella ingrepp
.pdf
Download PDF • 520KB

bottom of page