top of page

Svenskt Register för Interventionell Radiologi (SRIR)

Kvalitetsregister för Interventionell Radiologi

 

SRIR är ett nationellt kvalitetsregister för interventionell radiologi (IR) där man kan registrera alla typer av ingrepp som kan göras med radiologiska metoder som ultraljud, genomlysning, datortomografi och magnetkamera. IR är en terapeutisk och diagnostisk metod för minimalinvasiva ingrepp i kroppens organ och vävnader, såsom blodkärl, mag-tarmkanal, lever, gallvägar, urinvägar, lungor, muskler och skelett.  IR-ingrepp utförs på samtliga universitets- och centralsjukhus i landet i ökande omfattning. Denna teknik är ett alternativ till många öppna kirurgiska ingrepp och medför minskad morbiditet, mortalitet och vårdtid för patienterna.

https://www.ucr.uu.se/srir-srl/

 

SRIR.jpg
bottom of page