top of page

Seldingersällskapet anordnar årligen Seldingermötet, en träff för personer och organisationer verksamma inom interventionell radiologi. Fokus för mötet är utbildning och erfarenhetsutbyte. Seldingersällskapets årsmöte brukar även hållas i samband med Seldingermötet.

bottom of page