top of page
SELDINGERMÖTET

Seldingersällskapet anordnar årligen Seldingermötet, en träff för personer och organisationer verksamma inom interventionell radiologi. Fokus för mötet är utbildning och erfarenhetsutbyte. Seldingersällskapets årsmöte brukar även hållas i samband med Seldingermötet.

För att komma till Seldingermötets hemsida, för anmälan, klicka på rutan nedan. 

Välkommen till Seldingermötet 2024

Programmet hittar ni nedan.

bottom of page