top of page

Arbetar du med interventionell radiologi är du välkommen att ansöka om medlemskap i SSVIR. Ansök genom att fylla i formuläret nedan samt betala in medlemsavgiften. Kostnaden för ett medlemskap är:

Aktiv medlem (radiolog): 1000 kr/år

Associerad medlem (sjuksköterskor, läkare från annan specialitet, läkare verksam i annat land): 100 kr/år

Stödmedlem (organisationer och företag): 5000 kr/år

 

Avgiften betalas in till Bankgiro 5358-8265. Var noga med att klart och tydligt ange namn och adress samt för vilket/vilka år avgiften avser.

bottom of page