top of page

CIRSE patientinformation

Vår europeiska samarbetsorganisation, CIRSE, har sammanställt ett patientmaterial för ett brett urval av interventionella ingrepp och åtgärder. Patientmaterialet finns nu översatt till svenska och är publicerat på Seldingersällskapets hemsida under "Utbildning / Informationsmaterial".

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page