top of page
SELDINGERMÖTET

Seldingersällskapet anordnar årligen Seldingermötet, en träff för personer och organisationer verksamma inom interventionell radiologi. Fokus för mötet är utbildning och erfarenhetsutbyte.

 

Seldingersällskapets årsmöte brukar även hållas i samband med Seldingermötet.

bottom of page