top of page
MEDLEM

Medlem i SSVIR kan den bli som är verksam inom interventionell radiologi. Som medlem stödjer du vår verksamhet och bidrar till att utveckla interventionell radiologi i Sverige.

Du får också tillgång till vårt webbutbildningsmaterial "Seldinger academy" samt vårt diskussionsforum.

Medlemskapet i CIRSE uppdateras en gång årligen i början av året. Medlemskapet i CIRSE erhåller alltså den som betalt sin medlemsavgift innan denna uppdatering. Det kan alltså dröja upp till ett år innan ditt medlemsskap i CIRSE träder i kraft, beroende på när under året du betalat din medlemsavgift.

MEDLEMSNIVÅER

AKTIV MEDLEM

Som radiolog blir du en aktiv medlem i Seldingersällskapet och får även ett medlemskap i den europeiska samarbetsorganisationen CIRSE. 

Medlemskapet i CIRSE innebär att man får tillgång till deras digitala tidning, tillgång till hemsidans utbildningsprogram samt reducerade kursavgifter till GEST och övriga kurser inom CIRSEs regi och reducerad kongressavgift till CIRSEs årliga möte, www.cirse.org.

ASSOCIERAD MEDLEM

 

För dig som röntgensjuksköterska, sjuksköterska, läkare från ett annat land eller läkare från andra specialiteter.

 

Som associerad medlem får du delta på Seldingermötet till reducerat pris. 

FÖRETAGSMEDLEM

 

Ja... vad gäller för dem?

MINNESFOND

Lars Erik Lörelius minnesfond Seldingersällskapet för Vaskulär och interventionell radiologi förvaltar Lars Erik Lörelius minnesfond och ur fondens vinst utdelas vartannat år en summa till en svensk radiolog för berömvärt arbete inom interventionell radiologi, speciellt inom onkologi. Ladda ner fondens stadgar 

Sven-Ivar Seldingers forskningsfond för interventionell radiologi 
Ur fonden utdelas varje år, efter ansökan till Seldingersällskapets styrelse, ett pris till en svensk radiolog för forskning i vaskulär interventionell radiologi. Utdelningen sker årligen i samband med SSVIRs årsmöte.

Ladda ner fondens stadgar

bottom of page