top of page

Seldingermötet 2024

                                KCCC i Karlstad 23 - 24 maj

 Årets tema: Pediatrisk Intervention

Mötet riktar sig till läkare, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor verksamma inom interventionell radiologi. 

Dag 2 finns ett särskilt program riktat mot röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor som sker parallellt med läkarprogrammet. 

bottom of page