top of page

Det är dags att betala in medlemsavgiften för 2022, för i år har medlemsavgiften justerats.


Sedan ett antal år omfattas medlemmar i Seldingersällskapet av ett gruppmedlemsskap i CIRSE. Det innebär att man som Seldingermedlem är också är fullvärdig medlem i CIRSE. Man får därmed nedsatt kongressavgift och får tillgång till Members Lounge på CIRSEs kongresser. Man får också tillgång till tidskriften CVIR online samt diverse utbildningsmaterial som CIRSE Webinars, CIRSE Academy och mycket annat.

Tidigare har vi fått betala 65 Euro per medlem till CIRSE vilket precis täckts av vår tidigare medlemsavgift på 700 kr. Pandemin och dess konsekvenser har dock medfört att CIRSEs ekonomi blivit lidande och de har i år höjt avgiften till 95 Euro per medlem. För att inte Seldingersällskapet ska gå minus för varje medlem vi har beslutades därför vid det senaste årsmötet att medlemsavgiften fr o m i år höjs till 1000 kr. Associerade medlemmar betalar som tidigare 100 kr. Hedersmedlemmar betalar ingen avgift men omfattas inte av gruppmedlemskapet i CIRSE.

Medlemsavgiften på 1000 kr (100 kr för associerade) sätts senast 31 januari in på SSVIR bg 5358-8265, glöm inte att ange ditt namn och adress.

Vår europeiska samarbetsorganisation, CIRSE, har sammanställt ett patientmaterial för ett brett urval av interventionella ingrepp och åtgärder. Patientmaterialet finns nu översatt till svenska och är publicerat på Seldingersällskapets hemsida under "Utbildning / Informationsmaterial".

bottom of page