1995
Torsten Almén född 1931-2016

Specialist i radiologi 1970, docent 1967. Professor i
diagnostisk radiologi 1987-1996 vid Lunds Universitet. Var
framförallt verksam vid Malmö Allmänna sjukhus. Torsten har
en lång meritlista med många internationella utmärkelser.
Hans publikationslista är imponerande. Hans huvudsakliga
bidrag till angiografin och den interventionella radiologin var
uppfinnandet av metrizamide, det första icke joniska
kontrastmedlet, samt deltagande i utvecklingen av
efterföljarna iohexol och iodixanol. Det senare har samma
osmolalitet som plasma. Hans bidrag innebar en påtaglig
förbättring av kontrastmedel med minskad risk för
biverkningar och öppnade möjligheten till mer avancerade
och mer omfattande interventioner.

Läs värt: 
Almén and Nyegaard Non-ionic contrast development

Torsten Almén Föreläsning Mälardalens röntgenklubb 1994
Ansvarig utgivare: Seldingersällskapet seldinger.society@gmail.com Webbansvarig: Joakim Malmborg joakim@medkonf.se