Relaterat

Svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

gallery/cirse-logo
gallery/esr_logo-on_white

Nu finns IR certifiering på hemsidan, se ovan

gallery/bokomslag123
gallery/cirse2017_button&banner_laond_schweden_300x100px_pro
gallery/ny logga borgholm ver 2

Senaste nytt

Styrelse

Ordförande:
Inger Keussen

 

 

 

 

Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg ikeussen@hotmail.com

 

Vice ordförande:

Olle Haller

 

 

 

 

­Gävle sjukhus

olov.haller@regiongavleborg.se

 

Kassör:

Ann-Catrine Strandén

 

 

 

 

­Norrlands Universitetssjukhus
anncatrine.stranden@regionvasterbotten.se

 

Vice kassör:

Jan Blond

 

 

 

 

­Helsingborgs lasarett

jan.blond@skane.se

 

Styrelseledamöter:

Jakob Swanberg

 

 

 

 

­Västmanlands Sjukhus Västerås jakob.swanberg@regionvastmanland.se

 

Maria Vinell

 

 

 

 

Karolinska universitetssjukhuset Solna maria.vinell@sll.se

 

­Björn Österdahl

 

 

 

 

­Länssjukhuset Kalmar

bjorn.osterdahl@regionkalmar.se

 Erik Baubeta Fridh

 

 

 

 

 

 

 

­Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

erik.baubeta.fridh@rjl.se

­

Sekreterare:

Mateusz Krasun

 

 

 

 

Södersjukhuset AB, Stockholm mateusz.krasun@sll.se

 

Vice sekreterare:

Allina Dimopoulou Creusen

 

 

 

 

Akademiska sjukhuset Uppsala angeliki.dimopoulou.creusen@akademiska.se

 

Associerad medlem, adjungerad

Anna Sjöstrand

 

 

 

 

­

 

 

 

 

Akademiska sjukhuset

anna.sstrand@gmail.com

 

Post-chairman, adjungerad

Hans Lindgren

 

 

 

 

­Helsingborgs lasarett

2hanslindgren@gmail.com

 

Swedvascrepresentant

Hans Lindgren

Helsingborgs lasarett

 

Utbildningsgrupp

Allina Dimopoulou Creusen, ordf

Maria Vinell

Jan Blond

 

Valberedning:

Martin Delle

Maria Truedson

 

Revisorer:

Bengt Arfvidsson

Per Carlson

gallery/inger keussen
gallery/olle haller
gallery/ann catrine strandén
gallery/jan blond
gallery/jakob swanberg
gallery/maria vinell
gallery/björn österdahl
gallery/mateusz krasun
gallery/allina dimopoulou
gallery/hans lindgren
gallery/ssvir2018
gallery/anna s