Relaterat

Svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

gallery/cirse-logo
gallery/esr_logo-on_white

Nu finns IR certifiering på hemsidan, se ovan

gallery/bokomslag123
gallery/cirse2017_button&banner_laond_schweden_300x100px_pro
gallery/ny logga borgholm ver 2

Senaste nytt

Senaste nytt

Svenskt Register för Interventionell Radiologi (SRIR).

Kvalitetsregister för Interventionell Radiologi

Testversionen av SRIR är klar:    

Ni kan nu komma åt den kompletta testversionen av SRIR på webbadressen https://leverintervention.radiol.uu.se/testintervention/SRIR och skriv test både vid användare och lösenord. Därefter kommer man in på testversionen av registret.

Hur fyller man i:

Längst upp ser ni namnen på de olika modulerna.

1 Intervention PHT (Portal HyperTension), 2 Flebografi, 3 Angiografi, 4 Dialysfistel,

4 Dränage, 5 Venös access, 7 Ablationer, 6 Biopsier, 8 Vaskulära anomalier, 9 Lymfografi.

Den första modulen som syns är Intervention PHT. Genom att klicka på ett modulnamn kommer dess modul att visas och alla moduler är likartat uppbyggda med registrering av operatör, diagnos, punktionsmetod och lokal, anestesimetod, typ av åtgärd med resultat, kärlförslutningsmetod, komplikation med åtgärd, kontrastmedel, stråldos och strålningstid samt postoperativ ordination. Med dessa moduler kommer man få en nästan heltäckande registrering av all IR aktivitet.

När man klickar på ordet välj får man upp listor på olika val. Välj ett lämpligt ord och tryck på ok. I rutorna fyller man i med tangenterna eller väljer alternativ i rullistan. + tecknet efter diagnos, punktion, komplikation och kontrastmedel gör det möjligt att lägga in flera diagnoser, punktioner, komplikationer och kontrastmedel. Under åtgärd kan man välja en eller flera åtgärder varefter man fyller i respektive åtgärd. Även här finns + tecken för exempelvis ballonger och stentar, som gör det möjligt att registrera fler om det används.
 

Standardiserad journalanteckning

Registret är också utformat som en standardiserad journalanteckning, vilket innebär att en komplett registrering kan kopieras och användas som ett röntgensvar.  Detta gör man genom att trycka på knappen print i nedre vänstra hörnet.

Vi behöver få feed-back från er.

Passa på och gå in och testa och fyll i enligt mallen. Arbetet med att göra själva databasen kommer att ske under hösten och när den väl går i drift kommer det att bli svårare att göra ändringar. Därför vore det bra om så många som möjligt går in och testar.

Ta gärna kontakt med oss om eventuella frågor, undringar och förslag på förbättringar.
 

rickard.nyman@radiol.uu.se
charlotte.ebeling_barbier@radiol.uu.se
 

SRIR styrgrupp: Utses av Seldingersällskapet, delförening till SFMR. Minst 5 deltagare, från universitetssjukhus och centrallasarett.

Rickard Nyman, Professor, BFC/Röntgen Akademiska sjukhuset, Uppsala, Överläkare.

Charlotte Ebeling Barbier, Docent, BFC/Röntgen Akademiska sjukhuset, Uppsala, Överläkare

Mårten Falkenberg, Docent Röntgen Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Överläkare

Inger Keussen, Röntgen, Skånes Universitetssjukhus Lund, Överläkare

Maria Truedsson, Röntgen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Överläkare

Fredrik Holmquist, Röntgen, Skånes universitetssjukhus Lund, Överläkare

Fredrik Rimne, Röntgen, Södersjukhuset Stockholm, Överläkare,

Martin Delle, Röntgen, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Överläkare
 

Professor Rickard Nyman

Sektionen för interventionell radiologi

BFC/Röntgen

Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

E-mail: rickard.nyman@radiol.uu.se

Mobil: +46706110093

gallery/seldinger1111